Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

lawendy
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaover-land over-land

July 25 2017

lawendy
0432 dfa0
Reposted fromoiv13 oiv13 vialaparisienne laparisienne
lawendy
7851 943d 500
Julian Tuwim "Inne"
Reposted fromdeviate deviate vialaparisienne laparisienne
lawendy
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viaover-land over-land

July 21 2017

lawendy
2782 83f1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
lawendy
Pod koniec liceum postanowiłem, że będę mówił tylko połowę tego, co myślę. Nie pamiętam już jaka była przyczyna, ale wprowadzałem to w życie przez kilka lat. Aż pewnego dnia odkryłem, że stałem się człowiekiem, który potrafi powiedzieć tylko połowę tego, co czuje.
— Haruki Murakami "Słuchaj pieśni wiatru"

July 20 2017

lawendy
9966 cc9d
Reposted fromaletodelio aletodelio viaIriss Iriss

July 19 2017

lawendy
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena vialaparisienne laparisienne
lawendy
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viatellmemore-lies tellmemore-lies
lawendy
7771 1566 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaromantycznosc romantycznosc

July 18 2017

lawendy
0600 b6c0
Reposted fromkrzysk krzysk vialaparisienne laparisienne

July 16 2017

5565 3edd 500
lawendy
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło. 
— Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frompanimruk panimruk viaprzeblyski przeblyski
lawendy
lawendy
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszmay szmay

July 12 2017

lawendy
4637 9857 500
Reposted fromsarazation sarazation vialaparisienne laparisienne
lawendy
1773 2349
Reposted fromxawery xawery vialaparisienne laparisienne
8095 0d87
lawendy
5100 82cb 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viawrazliwa wrazliwa
lawendy
1136 db82
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl