Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

lawendy
lawendy
3915 f63f
Reposted fromoblivions oblivions vialifeistragic lifeistragic
lawendy
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabluejane bluejane
lawendy
5964 d96a 500
Reposted fromizutu izutu vialifeistragic lifeistragic
lawendy
lawendy
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viaover-land over-land

March 22 2017

lawendy
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Stachura, Dzienniki
Reposted fromlappelduvide lappelduvide viabluejane bluejane
1026 a410 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
lawendy
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar

March 20 2017

8261 598c 500
Reposted fromerial erial vialaparisienne laparisienne
lawendy
Tonę pod ciężarem tego wszystkiego.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaxannabelle xannabelle
lawendy
*chyba
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viaxannabelle xannabelle
lawendy
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
Reposted fromalmostlover almostlover vialaparisienne laparisienne
lawendy
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaover-land over-land

March 19 2017

lawendy

March 17 2017

lawendy
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viaover-land over-land
lawendy
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka vialaparisienne laparisienne
4228 8507
Reposted fromerial erial vialaparisienne laparisienne

March 16 2017

lawendy
Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaboli boli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl