Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

lawendy
Bo lepiej zatęsknić za drugim człowiekiem będąc z dala od niego, niż leżąc tuż obok...
— Malvina Pe.
Reposted fromDominique7 Dominique7 viaboli boli
lawendy
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viaboli boli

May 27 2017

lawendy
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viabrzask brzask
lawendy
Gdybym miał kiedyś napisać książkę o miłości, składałaby się ona z jednego zdania, którego sens miażdży mnie od środka: nigdy nie wiesz, który pocałunek będzie tym ostatnim.
— idź sobie
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabrzask brzask

May 25 2017

lawendy
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
1789 c362
Reposted fromamatore amatore viabrzask brzask
lawendy
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Maks Somow
Reposted fromrainbowside rainbowside viayouuung youuung
lawendy
2290 5674 500
Reposted fromsbas sbas viayouuung youuung
lawendy
0166 ea81
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viayouuung youuung
lawendy
Przychodzę do Ciebie w snach?
Reposted fromthesmajl thesmajl viayouuung youuung
lawendy
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viayouuung youuung
lawendy
4195 7843
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viabluejane bluejane

May 24 2017

lawendy

Reposted fromgdziejestola gdziejestola

May 22 2017

lawendy
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viabluejane bluejane

May 19 2017

lawendy
6554 d6a9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor vialaparisienne laparisienne

May 18 2017

lawendy
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia vialaparisienne laparisienne
lawendy
Reposted frombluuu bluuu vialaparisienne laparisienne
lawendy
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions vialaparisienne laparisienne
lawendy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl