Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

lawendy
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
lawendy
5463 72e8
Reposted fromcalifornia-love california-love viapomruki pomruki
lawendy
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako vialifeistragic lifeistragic
lawendy
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska

April 25 2017

2627 a8fc
Reposted fromLittleJack LittleJack viawrazliwa wrazliwa
lawendy
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
lawendy
lawendy
0918 5ca3
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapominanie zapominanie

April 24 2017

lawendy
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viasweetnothingg sweetnothingg
lawendy
7496 5ba4
Reposted fromLotte Lotte viasweetnothingg sweetnothingg
lawendy
4326 302a 500
Reposted fromdelain delain viaxannabelle xannabelle
lawendy
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viaxmartii xmartii

April 23 2017

lawendy
8687 b982
Reposted fromrol rol viaxannabelle xannabelle
lawendy
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaxannabelle xannabelle

April 22 2017

lawendy
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
lawendy
5980 70e6 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viaszmay szmay

April 20 2017

lawendy
0144 a21f
Reposted fromdontbemad dontbemad vialaparisienne laparisienne
lawendy
2309 1e03
Reposted fromsarazation sarazation vialaparisienne laparisienne
lawendy
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl