Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

lawendy

September 18 2017

lawendy
Jeszcze Cię kocham. Próbowałam przestać, ale zabić miłość jest trudniej niż człowieka. Wystarczy jedno uderzenie żeby umrzeć, a miłość zdycha latami, męczy się, boli.
— Wiera Szkolnikowa
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
lawendy
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viaboli boli
lawendy

“Niektórzy ludzie nie są lojalni wobec ciebie, tylko wobec własnych potrzeb związanych z tobą. Wraz ze zmianą ich potrzeb, zmienia się także ich lojalność.”

— -WordPorn
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
lawendy
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viakotfica kotfica
lawendy
Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci. 
— Emil Cioran
Reposted frompesy pesy viabluejane bluejane
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viakotfica kotfica
lawendy
7606 e4dc
Reposted fromsicktunes sicktunes viakotfica kotfica

September 16 2017

lawendy
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vialaparisienne laparisienne

September 13 2017

lawendy
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakotfica kotfica
lawendy
Gdybyście musiały przeżywać ten sam dzień bez końca, to który byście wybrały?
Reposted fromlovvie lovvie vianonapewno nonapewno

September 10 2017

lawendy
2651 d495
"Blue valentine"
Reposted fromwwannie wwannie viarawwwr rawwwr
lawendy
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego.
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viarawwwr rawwwr
lawendy
6524 f8c0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapuella13 puella13
lawendy

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
Reposted fromextraordinary extraordinary viapuella13 puella13

August 30 2017

8425 bea9 500
Reposted fromrawriot rawriot vialaparisienne laparisienne
lawendy
6741 7f9f

August 28 2017

lawendy
0401 c428
Reposted frompiepszoty piepszoty viajointskurwysyn jointskurwysyn
1709 2425
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl